Article Image

Hệ thống khai thác NFT

30th June 2022

Hệ thống khai thác và đúc tài sản số NFT từ hình ảnh 2D cho khách hàng Nhật Bản, sử dụng hình ảnh 2D để tạo tài sản số độc nhất và sử dụng trên thị trường blockchain NFT.

Hệ thống tự động tạo ra hình ảnh của các nhân vật nữ hai chiều - “Bishojyo”, mà Nhật Bản tự hào, bằng cách sử dụng công nghệ AI và công nghệ GAN tích hợp áp dụng học sâu làm cốt lõi.

Hệ thống đúc tiền cho dự án 10.000 NFT này sử dụng ba công nghệ chính: service server API, service worker, service IPFS.

Hơn nữa, hệ thống có thể giúp tự động tạo ra 6 hình ảnh ngẫu nhiên và người dùng có thể chọn và đúc ký tự họ muốn dưới dạng NFT.

Nền tảng triển khai: Web-based Application, Google Playstore, Apple Appstore

Lĩnh vực: Blockchain

Công nghệ sử dụng: ReactJS, NodeJS, Solidity

Workload: 18MM

Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất