Article Image

Hệ thống thông tin địa lý - GIS

31st July 2021

Hệ thống thông tin địa lý - GIS - là một hệ thống sử dụng bản đồ và không gian để tạo, quản lý, phân tích và ánh xạ dữ liệu.

Hệ thống GIS đã và đang được sử dụng để quản lý dữ liệu trong lĩnh vực địa chính, cơ sở hạ tầng, giao thông và hơn thế nữa.

Hệ thống thông tin địa lý của chúng tôi đã được tích hợp trong nhiều lĩnh vực hoạt động hành chính công và đang mang lại những hiệu quả nhất định trong công tác quản lý công.

Nền tảng triển khai: Web-based

Lĩnh vực: Hành chính công

Công nghệ sử dụng: AngularJS, .NET

Workload: 18MM

Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất