Article Image

Trợ lý, KOL ảo

31st July 2023

Với sự phát triển của công nghệ hiện nay, việc ứng dụng AI để tạo và vận hành một KOL ảo đang đóng vai trò xu hướng cho tương lai.

KOL ảo cung cấp giải pháp thay thế hiệu quả về mặt chi phí và rủi ro thấp cho việc thuê những KOL thực sự để đại diện cho thương hiệu.

Các thương hiệu có thể sở hữu và tùy chỉnh những avatar ảo này, sử dụng chúng dựa trên nhu cầu và xu hướng hiện tại của họ.

Cách tiếp cận này mang lại sự linh hoạt, chi phí thấp hơn và sử dụng không giới hạn hình ảnh của avatar so với cách sắp xếp KOL truyền thống

Nền tảng triển khai: Tích hợp

Lĩnh vực: AI, Machine Learning

Công nghệ sử dụng: Java, NestJS, NextJS, ReactJS, MongoDB, Solidity, Redis, Kafka

Workload: 44MM

Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất