Article Image

Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu cấp Tỉnh

31st July 2022

Nền tảng chia sẻ dữ liệu tích hợp, liên tỉnh, cho phép các cơ quan hành chính cấp tỉnh chia sẻ dữ liệu, thông tin, tài liệu trong quá trình hoạt động. LGSP đóng vai trò là nền tảng cho chính phủ điện tử, đóng vai trò là cơ sở dữ liệu chia sẻ cho các hoạt động liên quan đến chính phủ, cung cấp thông tin và dịch vụ cho nhiều bộ, ngành trong quá trình hoạt động.

Được phát triển theo yêu cầu từ khách hàng Dịch vụ công, LGSP cung cấp cầu nối tài liệu và thông tin xuyên suốt nhiều cơ quan, đơn vị và đóng góp cho hệ thống NGSP (nền tảng dịch vụ chính phủ quốc gia) trên toàn quốc.

LGSP cung cấp nền tảng chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị khác trong quá trình chuyển đổi số, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của Việt Nam

Nền tảng triển khai: Web-based

Lĩnh vực: Hành chính công

Công nghệ sử dụng: ESB, .NET

Workload: 35MM

Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất